מפת אתר נגישות בעם


צילום של כביש ובנינים גבוהים בשעות הערב